CSS Margin – Serie CSS – 7

Margin

Thuộc tính Margin

Khái niệm:

Margin CSS là lề bao bọc xung quanh các phần tử, được xác định từ border( viền ) ra đến ngoài.

Ví dụ:

Phần tử này có khoảng cách lề bọc xung quanh là 70px.

 

Khi bạn bắt đầu với CSS, các bạn sẽ gặp phải Thuộc tính Margin CSS này thường xuyên. Đây thuộc tính định dạng cơ bản, được dùng thường xuyên để thiết kế layout, content.
Margin CSS bao gồm các giá trị âm( < 0) và dương ( > 0 ). Và khi cách dùng khác nhau sẽ trả về các kết quả khác nhau. Các bạn nên lưu ý sử dụng để tránh tình trạng bị vỡ giao diện trên các thiết bị khác nhau.

Margin

Hướng dẫn cách dùng :

margin: giá trị ;

ví dụ: <div style=”margin:20px”>Hello </div>

Kết quả trả về sẽ là :

Hello

 

Đây là cách dùng để căn lề xung quanh theo giá trị đã cho. Ngoài ra chúng ta còn có thể thêm các tham số vào như sau:

margin: <giá trị trên> <giá trị trái> <giá trị dưới> <giá trị phải>;

ví dụ:

margin: 20px 20px 20px 20px;

Hoặc

margin: < giá trị top-bottom> < giá trị left-right>;

ví dụ:

margin: 20px 20px;

Tất cả các thuộc tính của Margin đều có thể sử dụng các giá trị sau:

Px( pixel) , Em , Rem , auto (kết hợp thuộc tính display sẽ cho kết quả rất tốt ) , % .

Dưới đây là tổng hợp thuộc tính của margin.

Thuộc tínhMô tả
MarginCăn lề tất cả hoặc tùy chỉnh. Phân biệt bằng khoảng trắng ( space )
Margin-bottomcăn lề dưới
Margin-topcăn lề trên
Margin-leftcăn lề trái
Margin-rightcăn lề phải

By admin

Tôi là Mai Văn Truyền, đang hướng tới một lập trình viên website chuyên nghiệp. Đây là blog để chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của tôi. Chúc các bạn thành công.