TÌM HIỂU VỀ ĐƠN VỊ TRONG CSS – SERIE CSS – 4

Serie Css

Chào các bạn đã quay lại với phần 4 của serie CSS căn bản.

Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào đơn vị đo lường của css.

Về đơn vị, thì trong CSS có hai loại đơn vị là Absolute Units (đơn vị tuyệt đối) và Relative Units (đơn vị tương đối). Trong đó:

Đơn vị tuyệt đối

Là các đơn vị vật lý đã được định nghĩa sẵn và đại diện cho các đơn vị đo lường vật lý. Các đơn vị này không bị phụ thuộc và không hề thay đổi bởi bất cứ tác động nào. Ví dụ như đơn vị mét, xen-ti-mét,..là các đơn vị tuyệt đối.

Các đơn vị tuyệt đối sử dụng trong CSS gồm có:

  • px : Đây là chữ viết tắt của từ Pixel, là đơn vị điểm ảnh trên màn hình. Chất lượng của điểm ảnh sẽ hoàn toàn khác nhau trên một số thiết bị, ví dụ như một điểm ảnh trên các thiết bị in ấn sẽ khác với một điểm ảnh trên các thiết bị màn hình độ phân giải thấp.
  • pt : Đây làchữ viết tắt của từ Point, là đơn vị được sử dụng trong in ấn. Đơn vị point là  cứ 1 inch = 72pt.

Đơn vị tương đối

Là các đơn vị đo lường được sử dụng trong CSS ở mức tương đối, nghĩa là nó có thể sẽ được thay đổi bởi các thành phần khác ví dụ như thay đổi phụ thuộc vào kích thước màn hình.

Các đơn vị tương đối được sử dụng trong CSS gồm có:

  • % (percentages): Là đơn vị tham chiếu tỷ lệ so với một phần tử mẹ của nó dựa vào kích thước. Ví dụ bạn có một cái khung với kích thước là 500px và khung bên trong có kích thước là 50% thì nó sẽ là 250px. Nếu bạn sử dụng đơn vị phần trăm này để gán kích thước cho thẻ <html> trên website thì nó sẽ thay đổi theo kích thước màn hình hoặc/cửa sổ website.
  • em : Là đơn vị tham chiếu tỷ lệ so với phần tử mẹ của nó dựa vào giá trị của thuộc tính font-size. Ví dụ bạn đặt cho font-size cho phần tử mẹ của nó là 19px thì nếu bạn sử dụng em trong khu vực phần tử đó thì 1em = 19px.
  • rem : Là đơn vị tham chiếu tỷ lệ so với phần tử gốc của một website dựa vào thuộc tính font-size, nghĩa là sẽ biến đổi tùy theo giá trị của thuộc tính font-size trong thẻ <html>. Cũng như rem, nếu bạn khai báo font-size cho thẻ <html> là 16px thì 1rem = 16px.

Ví dụ về các loại đơn vị:

See the Pen mdbQaLa by Mai Truyền (@mai-truyn) on CodePen.0

Còn đơn vị em thì cũng y hệt như rem thôi, chỉ có điều là nó phụ thuộc vào font-size của phần tử <html>.

Kết:

Nếu mới bắt đầu dùng css thì khuyên mấy bạn nên sử dụng đơn vị px. Vì nó dễ sử dụng và sau khi làm quen với css và bắt đầu vào làm giao diện phức tạp thì quay lại rem và em để dễ kiểm soát và quản lý.

By admin

Tôi là Mai Văn Truyền, đang hướng tới một lập trình viên website chuyên nghiệp. Đây là blog để chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của tôi. Chúc các bạn thành công.