Hướng dẫn cách tối ưu trang web – Phần 1 – Hình ảnh

Hướng dẫn tối ưu hình ảnh

Bạn đau đầu trong vấn đề xử lý ảnh PNG dung lượng lớn hiển thị trên website ? Hãy nhớ đến SuperPNG (Plugins Photoshop)

Website:
http://www.fnordware.com/superpng/

Cách cài đặt:

Copy “SuperPNG.8bi” vào Folder Plugins (Tùy theo phiên bản bạn đang dùng)

  • C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Plug-ins\SuperPNG.8bi
  • C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2018\Plug-ins\SuperPNG.8bi
  • C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2017\Plug-ins\SuperPNG.8bi

Sau khi cài đặt xong, hãy chọn File -> Save As -> Chọn SuperPNG (Hình ảnh đính kèm bên dưới)
2f8da4eea7e2e075f3d446f34077930ea4e653cf 1
9544704317be700b7068bc75ed7026a433add1a5
A025c077eaae40f80c53bb6265f9ed26c6651ba5 2

Kết quả dung lượng thay đổi nhưng chất lượng không hề thay đổi.
Chúc các bạn thành công :slight_smile:

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm ShortPixel. Cơ chế lưu hình ảnh trên CDN, plugin hỗ trợ sẵn tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *