Transform – Thủ Thuật CSS – 4

Css Tricks E1394062740966

Tiếp sau transition, thuộc tính mình hay dùng nhất đi kèm là Transform. Vậy transform là gì ?

Định nghĩa :

là thuộc tính chuyển đổi 2d hoặc 3d cho một phần tử. Bài này sẽ tìm hiểu chủ yếu về 2D bao gồm X và Y.

Các thuộc tính cơ bản bao gồm :

  • translate – Di chuyển theo trục với 2 giá trị X (trục X) và Y (trục Y) – px/%
  • rotate – Xoay theo tâm – deg
  • scale – Tỉ lệ theo cạnh với 2 giá trị X (trục X) và Y (trục Y)
  • skew – Nghiêng theo tâm – deg

Cách dùng:

transform: < thuộc tính > ( <giá trị> )

Ví dụ: 

transform: translate(-50px,0);

Chúng ta có thể nối các thuộc tính lại với nhau bằng khoảng trắng như : 

transform: translate(50%,0) rotate(90deg) skew(10deg) scale(1,2);

1 số ví dụ cơ bản và cách áp dụng vào project :

Ngoài việc áp dụng chung với animation, chúng ta còn có thể áp dụng để dịnh dạng layout theo mình muốn với position.
Hẹn gặp các vào bài position

Published
Categorized as Tricks CSS

By admin

Tôi là Mai Văn Truyền, đang hướng tới một lập trình viên website chuyên nghiệp. Đây là blog để chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của tôi. Chúc các bạn thành công.