Cam kết không can thiệp vào plugin, themes dc đăng bán. Tất cả plugin đều được lấy từ trang chủ về

WP Automatic

300,000 

Plugin tự động lấy bài theo thiết lập.
Lấy bài, tự động download ảnh import vào thư viện.
Hỗ trợ customfield, hỗ trợ theo keyword .v.v.

Description

Chức năng chính:

  • Tự động lấy bài theo đường dẫn.
  • Tự động lấy bài theo từ khóa
  • Tự động lấy bài theo đường dẫn
  • Và nhiều chức năng khác .v.v.

WP Automatic hầu như có thể lấy tất cả bài, post mà bạn cần và thiết lập theo thời gian lấy bài. Ví dụ 15 phút lấy bài 1 lần .v.v.

Chi tiết hướng dẫn xem video dưới đây :

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WP Automatic”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Relate Products