Biến và khai báo biến trong javascript

Javascript

Biến và khai báo biến trong javascript

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu các khai báo biến và gán giá trị cho biến trong javascript, đồng thời học thêm cách dùng hàm document.write() để in giá trị biến ra ngoài trình duyệt . Việc khai báo biến trong javascript cũng giống như  khai báo biến trong php vậy, tuy cú pháp đặt tên biến không giống nhau nhưng về cách gán giá thì giống nhau.

1. Khai báo biến trong javascript

Để khai báo một biến ta sử dụng từ khóa  var tenbien.


Khai báo biến

var username;

Tuy nhiên không phải muốn đặt tên gì cho biến cũng được mà phải tuân theo quy tắc sau đây:

 • Tên biến phải là các chữ không dấu viết  hoa hoặc viết thường, các chữ số từ 0-9 và dấu gạch dưới (_).
 • Tên biến bắt đầu phải là chữ hoặc dấu gạch dưới (_), nếu bắt đầu bằng số là sai 
 • Tên biến có thể đặt dài hay ngắn tùy vào lập trình viên.


Ví dụ các cách khai báo biến

// Đúng
var username;

// Đúng
var _username;

// Đúng
var __username;

// Đúng
var username90;

// SAI
var 90example;

Ngoài cách khai báo như trên ta còn có cách khai báo nhiều biến cùng một lúc bằng cách viết chúng liên tiếp với nhau và cách nhau bởi dấu phẩy.


Ví dụ khai báo nhiều biến

var username, _username, __username, username90;

2. Gán giá trị cho biến trong javascript

Để gán giá trị cho biến ta dùng dấu bằng (=) để gán vế phải vào vế trái, ví dụ gán giá trị example vào biến username thì ta viết là username = 'example'

Có hai cách gán thông dụng đó là vừa khai báo biến vừa gán giá trị và khai báo rồi mới gán giá trị:


Vừa khai báo vừa gán giá trị

var username = 'example';


Khai báo xong mới gán giá trị

var username;
username = 'example';

3. Gán kiểu giá trị cho biến

Trong Javascript rất hạn chế về kiểu dữ liệu nhưng bù lại cơ chế xử lý kiểu dữ liệu của nó rất linh hoạt giúp lập trình viên có thể chuyển đổi một cách dễ dàng, bởi mọi kiểu dữ liệu đều có thể quy về đối tượng và mỗi đối tượng ta có thể bổ sung các phương thức xử lý riêng.

Giống như php, để xác định biến có kiểu dữ liệu là gì thì ta dựa vào giá trị mà nó đang có, có nghĩa khi bạn gán một con số không có dấu chấm động thì nó sẽ là kiểu INT, nếu gán một chuỗi thì là kiểu String.


Gán kiểu giá trị cho biến

// Biến website đag kiểu String
var website = 'example';

// Biến website chuyển sang kiểu INT
website = 12;

// Biến website chuyển sang kiểu float
website = 12.5;

Trong Javascript bạn sẽ có các kiểu dữ liệu thông dụng như kiểu chuỗi (String), số (Number), mảng (Array), đối tượng (Object). Chi tiết từng kiểu dữ liệu chúng ta sẽ được học trong các bài tiếp theo.

4. In giá trị của biến ra trình duyệt

Để in giá trị của biến hoặc một chuỗi nào đó ra trình duyệt thì ta sử dụng hàm document.write(value).

In giá trị của biến
RUN
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
    	var website = 'truyenmai.com';
     	document.write(website);
    </script>
  </body>
</html>

Lời kết

Bài này mình dừng ở đây, hy vọng qua những ví dụ trên giúp bạn hiểu được cách sử dụng biến căn bản trong javascript, tuy nói là căn bản nhưng nó là nền tảng đấy nhé các bạn, hãy xem các ví dụ và thực hành theo, kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phần để tự đưa ra những ví dụ cho riêng mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *