Học HTML – Cách soạn một văn bản HTML đầu tiên – Phần 2

Html

Cách soạn văn bản trong HTML

Giới thiệu HTML như bài trước như thế chắc là đủ thông tin rồi nhỉ? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào việc tập soạn thảo văn bản bằng HTML thôi. Soạn thảo văn bản HTML ở đây nghĩa là chúng ta sẽ tập viết một văn bản được định dạng bằng các thẻ HTML chứ không phải là tạo ra một tập tin HTML hoàn chỉnh (việc đó để phần sau), bằng cách này thì các bạn sẽ dễ dàng tiếp cận với HTML hơn.

Hãy sử dụng Visual Studio để soạn thảo

Visual Studio là một chương trình viết code chuyên nghiệp nhưng giao diện lại đơn giản dễ dùng. Hỗ trợ cả javascript và Nodejs tích hợp npm package. Ở Nodejs chúng ta sẽ bàn về Visual Studio nhiều hơn. Hiện tại các bạn nên thống nhất với một trình viết code để sau này chúng ta học lên nâng cao mà sẽ không vướng mắc vào vấn đề nên dùng phần mềm nào để học.

Soạn thảo văn bản HTML đầu tiên

Khi bạn soạn một văn bản bình thường và mở bằng trình duyệt sẽ như thế này:

 

Examplehtml

Bạn có để ý thấy rằng văn bản chúng ta soạn ra có xuống hàng đầy đủ mà khi in ra trình duyệt nó không xuống hàng, tại sao? Bởi vì trình duyệt chỉ đọc hiểu các văn bản được định dạng bằng HTML mà thôi, nên cho dù bạn soạn văn bản thông thường mà không có HTML thì trình duyệt vẫn sẽ hiểu rằng đó là một đoạn văn bản thô như vậy.

Nhưng nếu bây giờ bạn thử đặt cặp thẻ <h1> </h1> để thiết lập tiêu đề cho văn bản, và đặt các đoạn văn bản nhỏ vào cặp thẻ <p> </p> giống thế này.

Examplehtml2

Lưu lại và tải lại bằng trình duyệt website sẽ thấy một kết quả khác.

Examplehtml3

Đấy, lúc này trình duyệt đã tự chuyển đổi các thẻ HTML thành loại định dạng siêu văn bản phù hợp để hiển thị rồi đó.

Giải thích thêm:

  • Thẻ <h1> (viết tắt của chữ Heading level 1) là cặp thẻ để xác định một tiêu đề trong văn bản. Tiêu đề sẽ được in đậm, có size chữ lớn hơn và được ngăn cách với các đoạn văn bản khác (có margin). Ngoài thẻ <h1> thì còn có các thẻ heading với thứ bậc thấp hơn như <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>.
  • Thẻ <p> (viết tắt của chữ Paragraph) là cặp thẻ xác định một đoạn văn bản. Mỗi đoạn văn bản đặt trong thẻ <p> sẽ được xem như là một dòng, mỗi dòng sẽ có những khoảng cách ngăn với nhau.

 Lời kết

Kết thúc phần này chắc bạn đã biết làm sao để có được một tập tin HTML rồi phải không nào? Nhưng đó chỉ là một tập tin văn bản mà thôi, vậy làm sao để có thể tạo ra một tập tin website bằng HTML đây? Phần kế tiếp chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề này nhé.

By admin

Tôi là Mai Văn Truyền, đang hướng tới một lập trình viên website chuyên nghiệp. Đây là blog để chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức của tôi. Chúc các bạn thành công.